Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fictional; fictitious; fictive; fiddle do češtiny


fictional = neskutečný, fiktivní, vymyšlený, beletrický (zast.), románový, předstírat, beletristický

fictitious = vymyšlený, imaginární, románový, beletristický, předstíraný, hraný, domnělý, nepravdivý, přijatý (jméno), nepravý (jméno), falešný (jméno), smyšlený

fictive = smyšlený, nepravdivý, předstíraný, imaginativní, představivý, tvořivý, tvůrčí, vymyšlený


Next: fiddle-faddle; fiddler; fiddling; fidget    fortunately; forwarding; forwardness; fosse