Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fettle; feud; feudal; feudatory do češtiny


fettle = stav, opravit, dát do pořádku, uvést do dobrého stavu, duševní rozpoložení, forma, vyzdívat, opravovat vyzdívku, tlouci, pohotovost, dobrý stav, upravovat

feud = hádka, svár (dlouhotrvající), léno (hist.), krevní msta, být ve sporu, žít v nepřátelství, svěřenství, manství, dlouhotrvající spor, žít v dlouhotrvajícím sporu

feudal = lenní, týkající se vleklého sporu, týkající se feudalismu, feudalistický, panský, nepřátelský, manský


Next: feverish; fey; fiat; fib    formlessness; formulary; formulate; fornicate