Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fertile; fertilization; fertilize; ferule do češtiny


fertile = hojný, plodný (též přen.), výnosný, vynalézavý, bujný, žírný, plodivý, schopný reprodukce, oplodněný, živný, množivý, fertilní

fertilization = zúrodnění, pohnojení, hnojení, oplodnění, zúrodňování, oplození

fertilize = oplodnit, hnojit, přihnojit, pohnojit, oplodňovat

ferule = plácačka (přes ruce, na trestání žáka), trestání žáků rákoskou, školní kázeň, trestat rákoskou, potrestání rákoskou


Next: fervent; fervid; fervidness; fervour    forget-me-not; forgive; forgiveness; forgiving