Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ferocious; ferociousness; ferocity; ferret do češtiny


ferocious = zuřivý, dravý, nahánějící hrůzu, strašidelný, krvelačný

ferociousness = zuřivost, prudkost, dravost, krutost, projev zuřivosti, projev krutosti

ferocity = zuřivost, dravost, projev zuřivosti, krutost, prudkost, ostrost

ferret = fretka, stužka (bavlněná nebo hedvábná), špeh, špicl, slídil (osoba), čmuchal (osoba), lovit s fretkou, sužovat, trápit, hedvábná stuha, vypátrat (4. p.), čmuchálek


Next: ferruginous; ferrule; ferry-boat; ferryboat    foretop; forever; forewoman; forfeit