Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad feedback do češtiny

feedback = odezva; zpětná vazba (počítače); zpětná informace; zpětnovazební fronta; vliv (na jinou oblast, přen.); odezvový; zpětnovazební; zpětná vazby; regenerace; zpětné napájení; regulace
inverse feedback = inverzní zpětná vazba; záporná zpětná vazba;
positive feedback = kladná zpětná vazba; pozitivní zpětná vazba;
variable feedback = poddajná zpětná vazba; pružná zpětná vazba;

Příklady překladu slova "feedback" z webu:

Feedback shrilled out of the helmet's phone pads.  Sluchátka v přilbě vracela skřípění zpětné vazby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfeedback control   feeder   feedforward   feeding   feeler   feeler gauge   feeling   feldspar