Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad federation; fee; feeble-minded do češtiny


federation = svaz, spolek, svaz států, spolčení, sdružení, federační, spojení

fee = plat, vstupné, odměna, honorář, honorovat, zaplatit poplatek (komu), dát spropitné, zaplatit honorář (komu), příspěvek (členský), spropitné (zast.), zápisné, školné

feeble-minded = slaboduchý, prostoduchý, slabého ducha, mající sníženou inteligenci, hlupácký, debilní


Next: feeble-mindedness; feed; feel; feeze    forceful; forcer; forcibility; forcible