Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fed-up do češtiny

fed-up = naštvaný; otrávený (naštvaný); otrávenost
I am fed-up = jsem zhnusen;
feeble   feed line   feed pipe   feed pump   feedback   feedback control   feeder   feedforward