Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad feaze; feckless; fecklessness do češtiny


feaze = otravovat, vyvést z konceptu, utáhnout (kroucením), splést, smotat, rozčílit, rozrušit, uvést do rozpaků, brajgl, znepokojovat, nahnat strach, zastrašovat

feckless = bezradný, nepraktický, slabý, bezvýsledný, neúčinný, zbytečný, nekvalifikovaný, nespolehlivý, nezodpovědný, nešikovný, bezcenný, bezmocný


Next: feculent; fed; federal; federate    for; foray; forbear; forbearance