Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fearfully; fearless; fearnought; feasibility do češtiny


fearfully = hrozně, strašně, velice, zaleknutě, ulekaně, polekaně

fearless = odvážný, neohrožený, beze strachu, bez bázně, smělý, chrabrý

fearnought = kabát z vlněné houně (tlustý), nebojácný člověk, mykací čechradlo, tlustá vlněná látka, frýz, čechrací vlk

feasibility = uskutečnitelnost, přípustnost, možnost, realizovatelnost, vhodnost, vykonatelnost, průchodnost, reálnost, schůdnost


Next: feasible; feast; feasting; feat    footling; footloose; footnote; footpath