Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fax; faze; fear; fearful do češtiny


fax = faksimile (přenos obrazu), faxovat, přesná kopie, faxový, telefax

faze = otravovat, vyvést z konceptu, zmást, zastrašovat, nahánět strach, polekat, odstrašovat, znepokojit

fear = obava, strach, obávat se, mít strach, bázeň, pramen strachu, nebezpečí, hrůza, velké obavy, váhat, obavy

fearful = bázlivý, bojící se, strašlivý, bojácný, hrozný, ustrašený, zastrašený


Next: fearfully; fearless; fearnought; feasibility    footage; footer; foothills; footlights