Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad favoured; favourite; favouritism; fawn do češtiny


favoured = protežovaný, zvýhodněný, privilegovaný, účastný výhod, protekční, mající výhody

favourite = favorit, miláček, oblíbenec, zamilovaný (o věci), oblíbený pořad, oblíbenkyně, oblíbenka

favouritism = zvýhodňování (nespravedlivé), privilegované postavení (protekční), nadržování, protekce, protežování, favorizování, protekcionismus


Next: fax; faze; fear; fearful    foot-hold; foot-note; foot-pace; foot-path