Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad favourable do češtiny

favourable = příznivý; slibný; výhodný; úspěšný; kladný (odpověď); souhlasící (odpověď ap.); uspokojivý (stav); šťastný; laskavý; příhodný; aktivní; vhodný; příznivá aktivní bilance

Příklady překladu slova "favourable" z webu:

He was encouraged by her favourable review.  Lichfield byl povzbuzen jejím příznivým posudkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfeather   feature   features   fed-up   feeble   feed line   feed pipe   feed pump