Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fatness; fatten; fattiness; fatuous do češtiny


fatness = tučnost, mastnost, plodnost, úrodnost, sádelnatost, úrodnost půdy

fatten = přibrat, vykrmit, vykrmený, hnojit, nafouknout (přen.), krmit, týt, tučnět, vy krmit, vykrmovat

fattiness = tučnost, tučnota, obtloustlost, mastnota, ztučnělost

fatuous = nejapný, absurdní, hloupý, nesmyslný, pošetilý


Next: fault-finder; faulted; faultless; faulty    font; fontal; food; fool