Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fat; fatal; fatality; fate do češtiny


fat = tučný (též přen.), tlustý (též přen.), tloušťka, umaštěný, vykrmit, ztučnět, úrodný (půda), sádlo, špek, mastnota, vykrmený (dobytek ap.), bohatý (půda, hostina ap.)

fatal = osudný, zhoubný, smrtelný, osudový, smrtící, předurčený, smrtonosný, zkázonosný, vražedný, velmi závažný, osudem určený, kritický

fatality = osudovost, víra v osud, nehoda (smrtelná), neštěstí, pohroma, osudnost, osud, smrt, fakt, poznamenanost osudem, fatalita, zhoubnost


Next: fated; fateful; fathom; fathomless    follow-through; foment; fomentation