Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad farming do češtiny

farming = zemědělství; hospodaření; hospodářství; farma; zemědělský; hospodářský; rolnický; rolnictví; farmařící; farmařící na; hospodařící; chovající (domácí zvířata); sedlačící; farmářství; propachtování; obdělávání; obdělávání půdy; zemědělské podnikání
dairy farming = hospodářství mlékárenské výroby; mlékařské farmaření; chov mléčného skotu;
dry farming = zemědělství bez zavlažování; hospodaření na vyprahlých územích USA;
mixed farming = smíšené zemědělství; smíšení zemědělství; chov drůbeže;

Příklady překladu slova "farming" z webu:

Farming communities were burnt out and destroyed.  Vesnice byly vypalovány a ničeny.
You know this farming town well?  Znáte tu vesnici dobře?
At length we came to the farming dwelling and entered it.  Nakonec jsme přišli k obydlí a vstoupili do něj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfascia   fascine   fashion   fastener   fastening   faster   fastness   father