Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad familiar with do češtiny

familiar with = obeznámený s; zběhlý v čem; zběhlý v; obeznámený s; důvěrnosti (erotické)
be familiar with = být obeznámen s (čím); znát; ovládat (co); ovládat co;

Příklady překladu slova "familiar with" z webu:

Are you familiar with them?  Znáš je?
He was quite familiar with these preliminaries.  Se všemi těmito informacemi byl dobře obeznámen.
I am, of course, familiar with the contents of these letters.  Přirozeně, s obsahem těch dopisů jsem seznámen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfamily   famous   fancier   fancifully   fancy   far away   far from   far gone