Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faltering; fame; famed; familiarity do češtiny


faltering = váhání, zajíkavý, nejistý, váhavý, přeskakující, slábnoucí, jít nejistě, váhající, ochablý

fame = pověst (dobrá, zast.), věhlas, proslulost, fáma, dobrá pověst, proslavit

famed = známý, pověstný, světoznámý, proslavený, proslulý

familiarity = familiárnost, obeznámenost, důvěrnost, nenucenost, důvěrný vztah, všednost, běžnost, intimní poměr, srdečné přátelství, srdečnost, znalost, obeznamovat


Next: famine; fan; fanatic; fancied    fluent; fluffy; fluidity; fluky