Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad falsification do češtiny

falsification = padělání; falzifikace; falzifikát; padělek; překroucení; usvědčení z podvodu; falsifikace; falšování; vyvracení; podvádění; napodobenina; překrucování; zfalšovaný
data falsification = zkreslování údajů; zkreslování dat;
familiar   familiar with   family   famous   fancier   fancifully   fancy   far away