Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad falseness; falsify; falsity; falter do češtiny


falseness = nevěra, nevěrnost, faleš, neupřímnost, nepravost, klamnost, nesprávnost

falsify = falšovat, zkreslit, překroutit, vyvrátit, mluvit nepravdu, lhát, prokázat podvodnost, překrucovat, vyvracet (4. p.), zfingovat, zfalšovat

falsity = faleš, nepravda, lež, nesprávnost, věrolomnost, zrada, nepřesnost, nepravdivost, lživost


Next: faltering; fame; famed; familiarity    fluctuant; fluctuate; fluctuating; flue