Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faller; falling-in; falling-off; fallout do češtiny


faller = vochle, ojehlený hřeben, vochlovací hřeben, vochličková tyč, vochlička

falling-in = setkání, souhlas, vpadnutí, propadnutí, zborcení

falling-off = odřez, úbytek, slábnutí, odpadávání, klesání, ochabování

fallout = radioaktivní spad, vedlejší produkt, dopad, důsledek, výpadek, důsledky


Next: falseness; falsify; falsity; falter    flowering; flowing; flown; flubdub