Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fallacious; fallacy; fallback; fallen do češtiny


fallacious = klamný, mylný, chybný, podvodný, nesprávný, marný, úskočný, logicky nesprávný

fallacy = podvod, blud, falešná představa, úskočnost, klamný závěr, omyl, nesprávný názor, optický klam, zrakový klam, falešný závěr, mylná představa, klamný

fallback = nouzový, ústup, havarijní, přizpůsobit přenosovou rychlost, rezervní, záložní

fallen = pád, spadl, zřícení, úbytek, dopad, hříšný, propadlý, pokleslý, poražený (v boji, zápase), spadlý, mravně padlý


Next: faller; falling-in; falling-off; fallout    flout; flow; flowage; flowchart