Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faithlessness; fake; faked; faker do češtiny


faithlessness = bezvěrectví, nespolehlivost, nevěra, zkreslení, nevěrnost

fake = padělek, falšovat, fingovat, podvod, novinářská kachna, předstírat, kýč, padělat, vymyslet si, podvodník, napodobenina, imitace

faked = retušovaný, zfalšoval (padělal), fingovaný, falšovaný, falešný

faker = padělatel, falšovatel, dryáčník, falzátor, falzifikátor, falzátorka, falzifikátorka


Next: faking; falderal; fall; fall-out    flossy; flotable; flotage; flounce