Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faithfully; faithfulness; faithless do češtiny


faithfully = věrně, čestně, svědomitě, důrazně, výslovně

faithfulness = poctivost, svědomitost, přesnost, závaznost, loajálnost, loajalita

faithless = nevěřící, bez víry, zkreslený (zvuk), nespolehlivý, malověrný


Next: faithlessness; fake; faked; faker    flop; floppy; florid; florist