Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fair to do češtiny

fair to = poctivý k; slušný k; snesitelný
speak fair to = domluvit rozumně; rozumně domluvit;

Příklady překladu slova "fair to" z webu:

Fair to whom?  Vůči komu?
Sounds fair to me.  To mi připadá fér.
That's not fair to those men, is it?  Nebylo to vůči nim fér.
It is not fair to ask it.  Není čestné, abyste ode mne tohle žádala.
That would hardly be fair to them.  To by vůči nim nebylo fér, nemyslíte?
And what she gains, you bid fair to cast away.  A co získá, to si přeješ otevřeně zahodit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



fair trial   fairing   fairly   fairy   faith   faithful   fall due   falling