Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad failed; faint; faintness; fair do češtiny


failed = neúspěšný, porušený, propadnuvší, propadlý, zkrachovalý, poškozený, nezdařený

faint = mdlý, mdloba, bezvědomí, chabý, slabý, nesmělý, ztratit vědomí, vzdávat se, slabost, bázlivý, nejasný, šerý

faintness = chabost, mdlost, nezřetelnost, nejasnost, mdloba, mdlo

fair = trh (pravidelný), veletrh, poctivý (boj), výstava, hezký, pěkný, krásný, čestný (boj), světlý (vlasy, pleť), čistý, jasný, slušný (též majetek, boj)


Next: fair-faced; fair-minded; fair-mindedness    floater; flocculate; flocculation; flock