Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad factorial; factorize; factual; facultative do češtiny


factorial = komisionářský, zastupitelský, prostřednictvím zástupce (prováděn), prostřednictvím jednatele, prostřednictvím správce (prováděn), prostřednictvím zmocněnce, faktoriálový, faktoriální, fakulta

factorize = dát se rozložit v činitele, rozložit v součin, faktorizovat, rozkládat, rozložit

factual = skutečný, konkrétní, reálný, přesný, věcný, zakládající se na faktech, skutkový, faktografický


Next: fad; fade; fade-out; fadeaway    fling; flinty; flip; flip-flap