Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faction; factious; factitious; factorage do češtiny


faction = klika (polit.), politická strana, politické nesváry, politikaření, stranický boj, frakční, politická frakce, část, stranickost

factious = odbojný, buřičský, stranický (úzce), frakční, frakcionářský

factitious = uměle vyvolaný, nepřirozený, falešný, předstíraný, strojený, napodobený, simulovaný, padělaný

factorage = provize (komisionáře), provize faktora, komisionářství, provize jednatele, činnost agenta


Next: factorial; factorize; factual; facultative    flimflam; flimsy; flinch