Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fact that do češtiny

fact that = fakta, která; fakt, že; naplněný fakty
the fact that = skutečnost, že; fakt, že; despite the fact that = navzdory tomu, že;

Příklady překladu slova "fact that" z webu:

The fact that he's alive has added a zest.  Jeho existence dodává situaci dráždivou příchuť.
Perhaps the fact that we bleed to death makes us human.  Možná že to, že můžeme vykrvácet k smrti, z nás dělá lidi.
I know for a fact that one reporter saw it.  Vím docela určitě, že jeden novinář to viděl.
What is alarming is the fact that they have expanded their scope.  Více znepokojivé je, že jeho vliv se mezitím rozšířil.
He's working appeals, and there's the fact that he is a minor.  Nesmíme zapomínat ani na to, že není plnoletý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfactor   factory   facts   faculty   fading   failing   failure   fair means