Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad facings; facsimile; fact; fact-finding do češtiny


facings = obklady, třísky, obkladové cihly, hobliny, lícové cihly, lícovky

facsimile = faksimilie, telefax, snímek, pořídit faksimile, faxový, faximile, faksimilní, faksimilovat, obrazová telegrafie, faksimile, faksimilový

fact = skutečnost, čin, pravda, skutek, faktum, událost, skutková podstata, skutkový stav, potvrzení, důkazy, tvrzení, vlastně


Next: faction; factious; factitious; factorage    flick; flickering; flier; flightiness