Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exudate do češtiny

exudate = výpotek; exsudát; zánětlivá tekutina; potit; pocení
fibrinous exudate = fibrinózní exsudát; vláknitý exsudát;
eye appeal   eyeball   eyeful   fabric   fabrication   fabrics   faced   faced with