Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extrusive; exuberance; exuberancy; exuberant do češtiny


extrusive = protlačovací, extruzivní, efuzivní, výbojný, expulzívní, efuzívní, extruzívní

exuberance = přemíra, hojnost, bohatost, neukázněnost, nadnesenost, bujnost, bohatství, zbytnění (med.), bujení, mimořádnost, přehnanost, nadměrnost

exuberancy = bujnost, neukázněnost, bohatost, bohatství, hojnost

exuberant = bohatý, kypící, hojný, nadměrný, překypující, nevázaný, neukázněný, nedisciplinovaný, nesmírný, skotačivý, bujarý


Next: exuberate; exudation; exude; exult    flattened; flatter; flattery; flatting