Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extremely; extremist; extremity; extricate do češtiny


extremely = neobyčejně, do krajnosti, velmi, nesmírně, převelice, mimořádně, navýsost, vele-, nadmíru, přes míru, krajně

extremist = extremistický, výstředník, radikální, radikál, extremista, extremistka, extrémistický

extremity = konec, krajnost, koneček, nejzazší konec, krajní stupeň, nejkrajnější mez, nejkrajnější opatření, nejvyšší stupeň, nejvyšší vrchol, krajní případ, extrémnost, přehnanost


Next: extrinsic; extrude; extruder; extruding    flashy; flat; flat-footed; flatfoot