Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extraneousness; extraordinary; extrapolate do češtiny


extraneousness = náhodnost, nesouhlasnost, neshoda, nedůležitost, irelevantnost, vzájemná nesouvislost

extraordinary = neobyčejný, neobvyklý, pozoruhodný, vynikající, nezvyklý, kromobyčejný, nadprůměrný, zvláštní, singulární, neregulární, výjimečný, jedinečný

extrapolate = protáhnout, prodloužit, odhadnout, přibližně určit, vyvozovat, odhadovat (4. p.)


Next: extravagance; extravagancy; extravagant    flanker; flannel; flap; flapper