Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extracting; extractive; extramural; extraneous do češtiny


extracting = vytahující, vyjímání, těžení, dobývání, získávání, odebírání, odběr, vytahování, čerpající, dedukující (zásadu, výklad), extrahující, vytrhávání

extractive = výtažkový, extraktivní, těžební, extrakční, výtažek, vytahovací, vytažitelný

extramural = veřejný, mimovýchovný, ležící za hradbami, mimoústavní, mimoškolní, vně stěny orgánu nebo cévy, extenzivní, extenzívní, extramurální (ležící vně stěny orgánu nebo cévy)


Next: extraneousness; extraordinary; extrapolate    flameproof; flaming; flammable; flank