Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extract do češtiny

extract = extrakt; vytáhnout (4. p., zub); extrahovat; výtah (z knih); výňatek; vyjmout (kulku ap.); pasáž; výpis (z knih); výtažek; tresť; koncentrát; úryvek; citát; ukázka; dobývat (nerosty); těžit (nerosty); získávat (šťávu); vypisovat (z knih); vytáčet; páčit
acetone extract = extrakt acetonový; acetonový extrakt;
alcoholic extract = alkoholický extrakt; alkoholický výluh;
meat extract = masový extrakt; masový výluh; masový výtažek; Penal Register extract = výpis z trestního rejstříku;

Příklady překladu slova "extract" z webu:

Looks like a groundup extract of animal protein....  Vypadá to, že mletý extrakt ze zvířecích proteinů...
I'm extending another offer to extract him.  Pracuji na další nabídce dostat ho ven.
Starling used the tweezers to open it and extract the contents.  Pinzetou otevřela obálku a vytáhla její obsah.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextraction   extractor   extradition   extras   extreme   extrusion   exudate   eye appeal