Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extinguishment; extirpate; extirpation do češtiny


extinguishment = zánik, zhášení, zničení, zdušení, udušení, ochromení, potlačení, anulování, splacení, amortizace, umoření, zastínění

extirpate = vykořenit, vyhladit (úplně), vyhubit (úplně), vyříznout, vyhrnout z kořene, hubit, zahubit, exstirpovat, zničit, vymýtit (4. p.), plenit, vyhlazovat

extirpation = vykořenění, vyhubení (úplné), vyhlazení (úplné), vyříznutí (orgánu), exstirpace, vynětí, vyhlazování


Next: extirpator; extort; extortion; extracted    flair; flakily; flaking; flaky