Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extinguisher do češtiny

extinguisher = zhášedlo; zhasínač; zhasínátko (svíčky); hasicí přístroj; hasicí prostředek; tlumič; zhasínadlo; hasidlo; hasicí
carbon dioxide fire extinguisher = hasicí přístroj na CO2;

Příklady překladu slova "extinguisher" z webu:

He grabbed the fire extinguisher off the wall and looked outside.  Strhl se zdi hasicí přístroj a vyhlédl ven.
Someone else was wielding a fire extinguisher against the inferno.  Jiný vytáhl do boje proti infernu s hasicím přístrojem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextinguishing   extra   extract   extraction   extractor   extradition   extras   extreme