Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extinct do češtiny

extinct = zaniklý; vyhaslý (oheň, sopka); vymřelý; vyhynulý; zemřelý; mrtvý; neplatný (směnka); zašlý; odumřelý; vyhaslý vulkán; vyhynulý druh
become extinct = vyhasnout; zaniknout; vymizet; vyhynout;

Příklady překladu slova "extinct" z webu:

They've been extinct three times.  Oni už totiž třikrát vyhynuli.
We already know these animals became extinct once.  Už víme, že tahle zvířata kdysi vymřela.
Certainly, he replied, but they have been extinct for ages.  Samozřejmě, přikývl, ale ti vyhynuli už velmi dávno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextinction   extinguisher   extinguishing   extra   extract   extraction   extractor   extradition