Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extermination; externality; externalize do češtiny


extermination = vyhubení, vykořenění, zničení, zahubení, vyvraždění, vyhlazování

externality = nedůležitost, objektivita, dezinteresovanost, objektivnost, bezvýznamnost

externalize = ztvárnit, ztělesnit, projevit, uskutečnit, vysvětlit vnějšími příčinami, svádět okolí, obrátit směrem ke společnosti, zaměřit na společnou aktivitu


Next: externally; extinguish; extinguished    flagging; flaggy; flagitious; flagon