Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extenuation; exteriorize; exterminate do češtiny


extenuation = omluva závažnosti, zmenšení závažnosti, částečná výmluva, zmenšení (zast.), zeslabení (zast.), zmírnění, polehčení, slábnutí, ochabování, zmenšování

exteriorize = ztělesnění, ztvárnit, projevit, vyjmout z dutiny břišní a upevnit, upevnit vně těla

exterminate = vyhubit (4. p.), zničit (4. p.), vykořenit, vymýtit, vyplenit, hubit, vyvraždit, vyhloubit, odstranit (4. p.), vyhlazovat (4. p.), hromadně vraždit, vykořeňovat


Next: extermination; externality; externalize    flag; flag-wagging; flag-waver; flagellate