Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extensively do češtiny

extensively = značně; obsažně; obsáhle; rozsáhle; extenzivně; rozsáhlost
more extensively = obšírněji; rozsáhleji;

Příklady překladu slova "extensively" z webu:

No one can travel extensively in all the dimensions in one lifetime.  Ne každý může během svého života rozsáhle cestovat po všech dimenzích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextent   exterior   external   extinct   extinction   extinguisher   extinguishing   extra