Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extensile; extensiveness; extenuate do češtiny


extensile = schopný přístavby, vysunutelný, vyplazitelný, roztažitelný, vysunovatelný, prodloužitelný, tažný, posunutelný, rozšiřitelný, protažitelný, prodlužitelný, roztažný

extensiveness = šíře, velikost, extenzívnost, obsáhlost, obšírnost, rozlehlost

extenuate = zmenšit závažnost, oslabit, omlouvat, ztenčit (zast.), zeslabit (zast.), zmenšit (zast.), omluvit, polehčit, podcenit, mírnit, zeslabovat, zmenšovat


Next: extenuation; exteriorize; exterminate    fizzle; flabby; flaccid; flaccidity