Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extending; extensibility; extensible do češtiny


extending = výsuvný, rozvírající se, sahající, roztahovací, vysouvací, protahování, vytahování, vytažení, roztahování, prodloužení, protažení

extensibility = roztažitelnost, rozpínavost (plynu), prodlužitelnost, rozšiřitelnost, tažnost, délková roztažnost, roztaživost, protažitelnost, výsuvná délka

extensible = rozšiřitelný, vysunutelný, vyplazitelný, roztažitelný, vysunovatelný, prodloužitelný, schopný přístavby, roztahovací, výsuvný, vysouvací, posuvný, rozpína vý


Next: extensile; extensiveness; extenuate    fixer; fixity; fizgig; fizz