Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extemporize; extend; extended; extender do češtiny


extemporize = mluvit spatra, extemporovat (div.), mluvit improvizovaně, extemporovat, dělat něco bez přípravy

extend = prodlužovat se, natáhnout, protáhnout, prodloužit, rozprostírat se, prokázat, poskytnout, táhnout se, prolongovat (lhůtu, směnku), zvětšit, nastavit (maso, kaši ap.), nabídnout

extended = rozšířený, prodloužený, rozsáhlý (zřídka), důkladný, protahovaný, dosti dlouhý, podrobný, rozlehlý (zřídka), jdoucí do hloubky, v extenzi, rozvinutý, rozšířil s e


Next: extending; extensibility; extensible    fiver; fix; fixate; fixative