Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extemporary; extempore; extemporization do češtiny


extemporary = bez přípravy (pronesený, řeč), improvizovaný, nepřipravený, nouzový, nepředvídaný, neočekávaný, náhlý

extempore = spatra, bez přípravy, improvizovaně, nepřipraveně, improvizovaný, narychlo připravený, ex abrupto, improvizace, příležitostná vsuvka

extemporization = improvizace, řeč bez přípravy, extemporování, extempore, improvizátorství


Next: extemporize; extend; extended; extender    fitment; fitness; fitted; five-finger