Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad extemporaneous; extemporaneousness do češtiny


extemporaneous = bez přípravy (pronesený, řeč), spatra (pronesený, řeč), nepřipravený, nouzový, nepředvídaný, neočekávaný, magistraliter

extemporaneousness = nepřipravenost, provizornost, prozatímnost, nouzovost, nepředvídatelnost, neočekávanost


Next: extemporary; extempore; extemporization    fit; fit-out; fitch; fitful