Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exquisite; exquisiteness; exsiccation; extant do češtiny


exquisite = znamenitý, silný (bolest), vybraný, vynikající, dokonalý, ostrý, prudký, intenzivní, skvělý, bystrý (sluch), výborný, vytříbený

exquisiteness = znamenitost, vybranost, intenzivnost, intenzita, ostrost, prudkost, bystrost, jemnost

exsiccation = zbavení vlhkosti, dehydratace, sušení, vysoušení, vysychání, vysušování

extant = mezi živými, v současnosti, dochovaný, vyčnívající, jsoucí v současnosti, nynější, současný


Next: extemporaneous; extemporaneousness    fissility; fissuring; fist; fistful