Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exploratory; explore; exploring; expose do češtiny


exploratory = průzkumný, ověřovací, předběžný, vyhledávací, vyšetřovací

explore = probádat, vyšetřit, pátrat, zkoumat, hledat, podniknout výzkumnou výpravu, provést probatorní operaci, bádat, dělat pokusy, posoudit (možnosti), zkoušet, bádat o (6. p.)

exploring = zkoumající (4. p.), prozkoumávající (4. p.), rozklad obrazu, snímání obrazu, rozklad, snímání, prohledávání, vyšetřování, vyhledávání, hledání, průzkum


Next: exposing; exposition; expound; express    firebrand; firebug; fireman; firewall