Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exploitability; exploitable; exploration do češtiny


exploitability = schopnost exploatace, zužitkovatelnost, mýtnost, vytěžitelnost, vyrubatelnost

exploitable = využitelný, zneužitelný, využitkovatelný, zužitkovatelný, mýtní, dobyvatelný

exploration = bádání, výzkum, průzkum, probádání, explorace, vyšetření, výzkumná cesta, kutání, prozkoumání, průzkumné práce, hledání, vyhledávání


Next: exploratory; explore; exploring; expose    fire; fire-brand; fireball