Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad explicitly do češtiny

explicitly = explicitně; výslovně; výlučně; explicite; jasně (jednoznačně); srozumitelnost
specify explicitly = uvést výslovně; výslovně uvést; stanovit výslovně; uvádět výslovně; výslovně uvádět; výslovně stanovit;

Příklady překladu slova "explicitly" z webu:

Follow all directions explicitly.  Splňte všechny příkazy přesně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexplode   exploitation   explorer   explosion   explosive   exponent   export   exporter